Grafisch Platform Den Haag
Activiteiten
Binnenkort

Een kleine impressie


Henk Kool

Henry Keizer

Voor iedereen een pakje

Woensdag 29 november 2006:

Lancering van het PlatformIn aanwezigheid van 70 geinteresseerden was de presentatie in de Cabalero Fabriek een zeer geslaagde eerste manifestatie. Onder de sprekers waren de Haagse wethouder Henk Kool van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie en Henri Keizer, voorzitter van de raad van bestuur van de Facultatieve Groep.

Matchmaking
Beiden toonden zich enthousiast over de oprichting van het Grafisch Platform en over de matchmaking activiteiten die het platform zich tot doel heeft gesteld. Beide heren geven aan betrokken te willen blijven bij deze activiteiten. Henk Kool nodigt het bestuur uit om aan het begin van het nieuwe jaar met hem om de tafel te gaan en om te bespreken hoe we gezamenlijk de creatieve grafisch sector duidelijk op de kaart kunnen zetten. En houden!

De gasten doen zich te goed aan een grote hoeveelheid chocolade sigaretten. De pakjes met het groengele beeldmerk van het platform zijn voorzien van de tekst; 'Matchmaking bevordert een gezonde sectoridentiteit'.

Word vervolgd
De complimenten over de geslaagde presentatie worden met voldoening in ontvangst genomen. Binnenkort gaat het platform van start met de eerste voorbereidingen voor de vandaag aangekondigde activiteiten. Het seminar 'Love me Tender' zal het aanbestedingsbeleid van de overheid van verschillende kanten belichten. En op de 'Dag van de Letter' zal een breed publiek geïnformeerd worden over de rol van de letter in de hedendaagse communicatie. Daarnaast is het initiatief genomen om de huidige creatieve grafische sector in Den Haag in kaart te brengen.

Meer nieuws over deze initiatieven zal binnenkort op deze site voorhanden zijn.