Grafisch Platform Den Haag
De Stichting
Informatie over de stichting:

Samenvatting


Op deze pagina's is meer informatie te vinden over het Grafisch Platform Den Haag. Naast informatie over de stichting vindt u informatie over de samenstelling en de doelstellingen van de stichting.
Missie

De Stichting Grafisch Platform Den Haag stelt zich als doel het zichtbaar maken van de Haagse grafische sector op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De stichting fungeert als platform voor de Haagse grafische sector waarbij kennisuitwisseling met de eigen sector en met andere sectoren centraal staat.