Grafisch Platform Den Haag
Doelstelling
Informatie over de stichting:

Imago


Tot ver in de jaren tachtig is het (typo)grafische imago van Den Haag (ook internationaal) ongekend hoog geweest.

Door verschillende factoren is het imago verzwakt. Dit in tegenstelling tot het immer toenemend aantal ondernemers in Den Haag.
Renovatie van de Haagse sectoridentiteit

Doel
Een krachtige sectoridentiteit is de basis voor een verhoogde zichtbaarheid.