Grafisch Platform Den Haag
Waarom deelnemen?
Deelnemen

Voordelen van deelname:

Zichtbaarheid
Een belangrijk middel om het imago te verbeteren is te tonen wat u als deelnemer heeft gedaan (verleden), wat u doet (heden) en wat u gaat doen (toekomst).
Middelen: tentoon­stelling, website, documentaire, boek, nieuwsbrief

Matchmaking
Onderlinge samenwerking tussen verschillende grafische ­disciplines en andere sectoren wordt gestimuleerd. Creatie is bij uitstek geschikt om wetenschap, bedrijfsleven en andere sectoren nieuwe inzichten te bieden.
Middelen: workshop, seminar, lezing, forum en speeddating

Kenniscluster
Onder de deelnemers is veel vakkennis aanwezig. Om andere deelnemers en andere sectoren te tonen welke kennis beschikbaar is zal deze moeten worden ontsloten.
Middelen: presentaties, workshops, kenniscluster

Initiëren
Om bovenstaande middelen mogelijk te maken zullen jaarlijks verschillende activiteiten worden georganiseerd. Grafisch Platform Den Haag zal daarin een leidende rol spelen. Daarnaast zal ook aansluiting worden gezocht met bestaande evenementen en activiteiten waarin deelnemers van de stichting kunnen participeren.