Grafisch Platform Den Haag
Kennis delen
Kennis Delen

Kennis gevraagd

Het is de bedoeling om op de kennispagina's zo veel mogelijk aanwezige kennis over de Haagse Grafische industrie openbaar te maken. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit kenniscluster, of aanvullingen wil opgeven kan dat doen op de contactpagina.
Kenniskluster

Onder de deelnemers is veel vakkennis aanwezig. Om andere deelnemers en mensen uit andere sectoren te tonen welke kennis beschikbaar is zal deze moeten worden ontsloten. Op deze pagina's zal binnenkort een overzicht te vinden zijn van de aanwezige kennis uit verleden en heden met een blik gericht op de toekomst.