Grafisch Platform Den Haag
Haagse grafische historie
Kennis delen

Geschiedschrijvers gevraagd

Iedereen die op de hoogte is van de Haagse grafische historie, is van harte uitgenodigd om zijn/haar bijdrage te leveren aan deze pagina's. Ook aanvullingen of wijzigingen zijn van harte welkom.

Bijdragen kunnen aan ons worden verstuurd via het contactfomulier op de site.
Historisch overzicht

Binnenkort zel op deze pagna's een historisch overzicht worden getoond van Den Haag als creatieve grafische stad. De reputatie die Den Haag van oudsher kent in deze sector zal in woord en beeld worden weergegeven.

Deelnemers aan het Platform kunnen zelf een bijdrage leveren door het aanvullen van historische feiten.