Grafisch Platform Den Haag
 
links

Weblinks > Boeken

Koninklijke Bibliotheek
De nationale bibliotheek van Nederland is er voor iedereen die toegang wil hebben tot boeken, kranten, tijdschriften, elektronische publicaties, cd-roms en websites. De KB weet alles te vinden, ook informatie buiten de eigen collectie. De KB is een daarnaast een kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening en een spil in de landelijke en internationale samenwerking.

Het Letterkundig Museum
Het Letterkundig Museum verzamelt, beheert en exposeert handschriften, brieven, foto's schilderijen, illustraties en voorwerpen op het gebied van de Nederlandse literatuur vanaf 1750.

Drukwerk in de Marge
Drukwerk in de Marge is een stichting die mensen verenigt die in de breedste zin bezig zijn met drukken, of daar belangstelling voor hebben. Opgericht in 1975 telt Drukwerk in de Marge nu ruim 560 contribuanten, waarvan er ca. 175 actief met drukken, veelal in hoogdruk, bezig zijn.

De Best verzorgde boeken
De Stichting De Best Verzorgde Boeken kiest jaarlijks minimaal dertig boeken die zich in het bijzonder onderscheiden door de verzorging van hun vormgeving, typografie, afbeeldingen en grafisch-technische productie. Hiermee wil de Stichting nationaal en internationaal de aandacht en waardering bevorderen voor de cultuur van de boekverzorging en het Nederlandse boek als fysiek product.

De Grafische Cultuurstichting
De Grafische Cultuurstichting heeft als doel 'het zichtbaar maken, instand houden en bevorderen van de grafische cultuur'. De Cultuurstichting verstrekt advies en hulp bij de toepassing van kunst en cultuur en de ontwikkeling, realisatie en uitvoering van culturele projecten, produkten en diensten. Het uitgangspunt hierbij is de wetenschap dat de grafische industrie, wat cultuur betreft, een voorsprong heeft op andere onderdelen van de communicatie-industrie en op andere branches en er verstandig aan doet deze voorsprong te benutten.

Plantin Genootschap
Het Plantin Genootschap streeft naar verbetering van het esthetische peil van de typografie en de grafische kennis in het algemeen. Door een hogere en voortgezette grafische en typografische opleiding wil het Plantin Genootschap mensen vormen die in hun beroepsactiviteiten kunnen beoordelen wat esthetisch verantwoord is en die de aldus verworven kennis in de praktijk kunnen toepassen.