Grafisch Platform Den Haag
 
Home


Aankondiging Haagse Communicatiedag 2007

dinsdag 2 oktober 2007

Het Grafisch Platform organiseert op zaterdag 15 december de eerste Haagse Communicatiedag. De Haagse Communicatiedag wordt georganiseerd om geinteresseerden in Den Haag te informeren over de kwaliteit van personen en bedrijven die vakmatig betrokken zijn bij de grafische sector, in de breedste zin van het woord. Op deze dag laten personen en bedrijven zien hoe leuk het is om in de creatieve sector te werken. Daarnaast krijgen bezoekers een idee van de creatieve kracht van de stad Den Haag.

Tijdens deze Communicatiedag presenteren bedrijven zich, informeren musea over exposities die op stapel staan en openen drukkerijen en andere grafische bedrijven hun deuren om het publiek over hun werkzaamheden te informeren. Zij worden gerekend tot de doelgroep van het Grafisch Platform. Op de Communicatiedag-lokatie worden interviews gehouden met verschillende deelnemers, waaronder ontwerpers, fotografen en schrijvers. Gedacht wordt aan een dagprogramma op het podium (lezingen, discussies, muziek, prijsuitreiking en interviews). Daarnaast moet in de zaal een smeltkroes van creativiteit ontstaan waarin bezoekers een caleidoscopische reis door creatief Den Haag ‘ervaren’. Eventuele sponsors kunnen fasciliteren (printers en apparatuur). De activiteiten in de zaal en op het podium lopen synchroon.

De letter als thema
Het publiek waarvan wij verwachten dat zij geinteresseerd zijn om deze dag te bezoeken zal vooral bestaan uit personen die binnen de communicatie industrie werkzaam zijn, ondernemers, beleidsmakers bij de overheid en studenten/scholieren. Tijdens de eerste Haagse Communicatiedag zal ‘de letter’ het middelpunt zijn van alle activiteiten. Aandacht wordt gegeven aan de cruciale betekenis en toepassingsmogelijkheden van de letter bij schriftelijke, mondelinge en visuele communicatie. We hebben het dan niet alleen over de letterontwerpen van ontwerpers die aan de oudste academie van ons land, de Koninklijke, studeren of dat in het verleden hebben gedaan. Dus niet alleen over de letter als letter(lijk)ontwerp. Ook niet alleen over de letter als geschreven of gedrukt object maar als onmisbaar element bij communicatie in onze maatschappij. De letter met onnoemelijk veel verschijningsvormen: als (lust)object voor de typograaf, als stemmingmaker (propaganda/campagne), als interpretatie (bijschift onder foto's), als identiteit (corporate communicatie en mode) of als redder in nood (braille).

Design Den Haag 2007
De Haagse Communicatiedag is één van de aktiviteiten tijdens Design Den Haag 2007. Deze dagen vinden plaats van 12 t/m 15 december 2007. De Haagse Communicatiedag wordt gehouden in het voormalige kpn gebouw aan de stadszijde van het industriegebied De Binckhorst. Dit voormalige kpn gebouw is sinds kort in beheer van Vestia Beheer en wordt als bedrijfsverzamelgebouw verhuurd aan culturele ondernemingen die zich voornamelijk met communicatie- en ict-aktiviteiten bezig houden. Op dit moment worden er met verschillende organisaties gesprekken gevoerd over hun deelname aan de Haagse Communicatiedag. Zo gaan we er van uit dat zowel de Haagse Communicatie Kring als ook de Nieuwe Garde, een landelijk netwerk voor jonge creatieven, en hun leden geinteresseerd zullen zijn in deelname. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag zal uitgenodigd worden om een overzicht te tonen van het eindexamen 2007 van de afdelingen Fotografie, Grafisch Ontwerpen en Type&Media, de internationaal georienteerde 2e fase opleiding op het gebied van letterontwerpen en typografie. Verschillende musea, waaronder het Museum voor Communicatie, Museum Meermanno maar ook het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek worden verleid acte de présence te geven of bezoekers van de dag met korting toegang tot hun museum te verlenen. Tijdens de Haagse Communicatiedag worden affiches van Haagse ontwerpers gepresenteerd die in de maanden september en oktober al te zien waren bij de Affichegalerij in de Haagse tramtunnel. Deze presentatie is een initiatief van de Stichting Schoon of Schijn. De daarbij behorende catalogus wordt te koop aangeboden.

Onderwijs
Verschillende scholieren van het voortgezet onderwijs zullen worden benaderd om een affiche vorm te geven naar aanleiding van een van het thema ‘letter’ afgeleid onderwerp. Deze activiteit zal in samenwerking met het sob, Stichting Onderwijs Bedrijfsleven, worden gerealiseerd. Kerngroepleden van het Grafisch Platform Den Haag kunnen de scholieren bij hun ontwerpactiviteiten begeleiden. Een selectie van de beste ontwerpen zullen op de Haagse Communicatiedag lokatie worden geëxposeerd. Tijdens de Haagse Communicatiedag wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Prijsvraag
We verwachten vrij veel free publicity te kunnen genereren met diverse akties die in het kader van de dag worden georganiseerd. Al genoemd is de aktie om Haagse scholieren aktief bij de dag te betrekken. Vide, visual & individual design experiences, heeft te kennen gegeven een wedstrijd uit te willen schrijven voor het bedenken van een toepasselijke naam voor het voormalige kpn gebouw in de Binckhorst. De naam van het gebouw en de winnaar van de uitgeschreven wedstrijd wordt op de dag bekend gemaakt.