Grafisch Platform Den Haag
 
Home


Overleg Creatieve Stad

zaterdag 3 maart 2007

Anno Fekkes is namens het Grafisch Platform Den Haag betrokken bij het overleg met de gemeente Den Haag over het daadwerkelijk realiseren van een betere creatieve uitstraling van onze stad. Dat die uitstraling verbeterd moet worden is duidelijk na het lezen van studies naar de creatieve industrie in de Haagse regio.

De creatieve sector in Den Haag besloeg in 2005 2,9% van de werkgelegenheid (ca. 6.300 arbeidsplaatsen) en 6,8% van de vestigingen (ruim 1.100). Den Haag zit daarmee op het landelijk gemiddelde van 2,9% van de werkgelegenheid en 6,6% van de vestigingen. Voor de derde stad van Nederland is dat geen positie om tevreden mee te zijn. In vergelijking met referentiesteden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Groningen presteert Den Haag niet sterk. Met uitzondering van Groningen en Den Haag groeide de werkgelegenheid in de creatieve sector in de periode 2000-2005.

Opvallend is ook dat binnen de regio Haaglanden Delft beter scoort dan Den Haag en dus ook beter dan het landelijk gemiddelde. Ook Zoetermeer scoort qua werkgelegenheid beter!

Den Haag heeft echter genoeg potentie. Er zijn enkele goede creatieve opleidingen, een goed aanbod van culturele voorzieningen en een alternatieve scene van kunstenaarsinitiatieven die de laatste tijd erg actief is en een goede consumentenmarkt en belangrijke spelers op de zakelijke (internationale) markt.
Mogelijke oorzaken voor de matige Haagse creatieve prestatie is de relatief geringe startersdynamiek, een achterblivend vestigingsklimaat en pas sinds kort de aanwezigheid van betaalbare, aantrekkelijke vierkante meters voor de creatieve sector (broedplaatsen als de DCR, de voormalige Caballerofabriek en binnenkort het Vestia gebouw -voormalige PTT gebouw- aan de stadszijde van de Binckhorst).

De gemeente is nu het overleg gestart met verschillende netwerkorganisaties in Den Haag om van hen te horen wat we kunnen doen om de creatieve landelijke positie van onze stad te verbeteren. De eerste afspraak is dat elke organisatie zijn doelstellingen helder gaat beschrijven, waardoor mogelijke samenwerkingsverbanden tussen die organisaties in beeld worden gebracht. Deze informatie, plus het tijdig doorgeven van diverse initiatieven, zullen opgenomen worden als belangrijke content op de portal van de Creatieve Stad die momenteel door de gemeente in samenwerking met het Scheveningse bureau Loaded Ink wordt gerealiseerd.

Het volgende overleg gaat plaatsvinden op donderdag 5 april.